Zondagsschool

Webteam

Zondagsschool

Kinderen zijn kostbaar in Gods ogen. Als zondagsschool ‘De Zaaier’ mogen we iets van Gods karakter weerspiegelen door de kinderen van onze gemeente elke zondagmorgen iets te vertellen over de bijbelse boodschap. Het is ons verlangen dat de kinderen de Heere Jezus leren kennen als hun enige Redder en Zaligmaker en Hem daarom lief krijgen.

Elke zondagmorgen tijdens de eredienst is er zondagsschool voor alle kinderen van de basisschool van groep 0 tot en met 6. Vlak voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen ruimten. Direct na de preek komen ze weer terug in de dienst. Tijdens de zondagsschool leren de kinderen een psalm, elke maand een nieuwe psalm en deze zal aan het begin van de nieuwe maand gezongen worden in de dienst.

Bij het dopen zijn alle kinderen aanwezig. Ze zingen voor in de kerk een lied samen met de leidinggevenden. Tijdens de doopdiensten heeft Groep E geen zondagsschool, omdat hun groepsruimte (de consistorie) gebruikt wordt door de dopelingen en hun begeleiders.

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is er ook zondagsschool. De kinderen komen na de tweede tafel weer in de kerk om iets mee te maken van de viering.

Sinds januari 2012 hebben we een sponsorkindje. Eerst was dat Monica. Vanaf 2018 hebben we een nieuw sponsorkindje. Ze heet Luisa en ze woont in Columbia.
Elke zondagsschool groep heeft een spaarpot in de groep staan waar ze elke week hun geld voor Luisa in kunnen doen. Daarvan wordt het project betaald en kunnen we haar af en toe iets extra’s geven! Helpt u haar mee?

Wanneer?

Tijdens de morgendienst is er zondagsschool.

Contactpersoon
Els van Tilburg
0183-301678 [email protected]
> Stuur een bericht

Locatie
Grote Kerk
Groenmarkt 7
4201EE Gorinchem
> Meer informatie