Gebed, meditatie en aanvechting…over het lezen van de Bijbel en jezelf laten lezen door God

Webteam

Gebed (oratio), meditatie (meditatio) en aanvechting (oratio)

Hoe voorkom ik dat ik de Bijbel laat buikspreken of gebruik als een soort receptenboek. Wat is er nodig om te achterhalen wat de Drieënige God tot mij te zeggen heeft? In een Boek dat tijdgebonden is, maar niet tijdloos!

Een bijbelmethode kan ons daarbij helpen. Want laten we eerlijk zijn: zo makkelijk is het lezen en interpreteren van de Bijbel toch niet. Daar hebben we toch elkaar als broeders en zusters en alle ‘heiligen’ bij nodig!

Er is zo’n methode (de zogenaamde Zweedse methode) waarbij de vraag wordt gesteld om een uitroepteken te plaatsen bij datgene wat je in een desbetreffende gedeelte aanspreekt. Zelf doe ik dat ook regelmatig en soms geef ik de catechisanten diezelfde opdracht. Maar niet alles wat ik lees, spreekt mij en de jongeren natuurlijk aan.

In het gebruik van deze methode wordt echter nergens de vraag gesteld bijvoorbeeld een vraagteken te plaatsen bij datgene wat mij juist niet aanspreekt, mij irriteert of waar ik het volstrekt niet mee eens ben: op basis van mijn gevoel of op basis van een bepaalde overtuiging/redenatie of wat dan ook. U/jij, kerkelijk of niet kerkelijk, kent vast van dit soort gedeelten, woorden of verzen.

Woorden uit de Bijbel zijn woorden van de andere kant, van tegenover. Het zijn niet mijn woorden, woorden van een ander, maar van de Ander. Het zijn woorden die, als de Heilige Geest niet Zijn werk doet, mij niets zeggen en mij niets doen! Die het ene oor ingaan en het andere weer (na korte of langere tijd) uit.

Het zijn voor mij Woorden die volstrekt iets anders zeggen dan wat mensen zeggen of wat de wereld te zeggen heeft. Deze woorden stijgen boven alles en iedereen uit.

Wordt geloof daar niet zichtbaar waar we ons overgeven aan Zijn Woord, ons laten lezen door de God van het Woord?! Ik probeer het…. Daar waar ik word aangevochten, na gebeden en gemediteerd te hebben, mij te laten lezen door God. Maar wacht even! Laten we er niet te snel over heen stappen: over die aanvechting. Laten we het er eens wat vaker eerlijk(er) met elkaar over hebben. Zou dat ook (juist) niet kunnen in gesprek met randkerkelijken of ongelovigen?

Zelf gebruik ik in het beoefenen van de theologie dus datgene wat Luther hanteerde als methode bij het bijbellezen: gebed-meditatie-aanvechting. Luther begreep dat het juist de aanvechtingen waren, die hem vormden tot iemand die de Schriften leerde verstaan. Ze zijn onmisbaar, want ze drijven ons steeds weer terug naar het Woord en naar de meditatie ervan. Alleen in het woord van God, waarin Christus naar de aangevochtene toekomt, is rust te vinden.

Hartelijke groet, Theotimus Streefkerk, kerkelijk werker

Reageren? [email protected]

Boekentip: ‘Lezen en laten lezen’ (Arnold Huijgen)