Ds. R.R. Eisinga heeft het beroep aangenomen

Ds. R.R. Eisinga heeft het beroep aangenomen


Met grote blijdschap en dankbaarheid delen wij u mee dat ds. R.R. Eisinga het door ons uitgebrachte beroep heeft aangenomen. We zijn onze God dankbaar dat we Zijn leiding in het beroepingswerk hebben ervaren en dat het beroep ook voor ds. Eisinga Gods roep is geworden. Ds. Eisinga vertelde: “Na biddend zoeken heeft God overtuigend uit liefde laten zien dat de weg naar Gorinchem moet gaan. Op verschillende manieren is dat tot mij gekomen. Daarbij heeft het meeleven van de gemeente echt een bijdrage gehad”. Wij danken en prijzen God voor dit goede nieuws met woorden uit Psalm 92: ´Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.´ Tegelijkertijd bidden wij voor de hervormde gemeente te Bergambacht die hun herder en leraar moeten laten gaan, in het vertrouwen dat God niet laat varen de werken van Zijn handen. We danken de adviescommissie voor het vele werk dat zij in het beroepingswerk heeft gestoken. Ook onze hartelijke dank aan heel de gemeente voor uw betrokkenheid en gebed. Zodra er meer bekend is informeren wij u wanneer bevestiging en intrede zal plaatsvinden.