Ondertekenen Intentieverklaring pionieren in Gorinchem

Ondertekenen Intentieverklaring pionieren in Gorinchem


Donderdagavond 3 september hebben de kerkenraad van de PKN (wijk Grote Kerk), onze eigen kerkenraad, Wouter en Arjanne Rijneveld namens KLiK en Petra de Jong (missionair consulent in de CGK) de handtekening gezet onder een verklaring waarin zij uitspreken te willen werken aan een plan om van KLiK Gorinchem een pioniersplek te maken.

Dit moment markeert een volgende fase in het prachtige werk dat er vanuit de breedte van de kerken in en om Gorinchem is ontstaan rondom het initiatief KLiK. Er zal nu ingezet worden op het vormen van een christelijke gemeenschap die een intercultureel karakter zal dragen. Bij het uitwerken van het pioniersplan krijgt het pioniersteam dat nu bestaat uit Wouter en Arjanne Rijneveld ondersteuning van Petra de Jong. We mogen het zien als een bevestiging van Gods werk dat we onder onze handen zien gebeuren. Dat maakt stil en dankbaar.

De kerkenraden van de PKN (wijk Grote Kerk) en de CGK zeggen toe dat ze dit werk zullen dragen in gebed en er alles aan willen doen om voor het pionieren in de stad ruimte te maken zodat Gods Koninkrijk mag worden uitgebreid door Christus te delen met mensen die Hem niet kennen. Zij dragen samen de geestelijke verantwoordelijkheid voor het pioniersteam en zullen in de praktijk van het werk de samenwerking blijven zoeken met de breedte van de kerken in Gorinchem. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van nog andere pioniersplekken in de stad.

Een bijzonder gebeuren dus. Met verwondering hebben we onze God in de vergadering van de kerkenraad van de PKN (wijk Grote Kerk) dank gebracht. Die dankbaarheid mogen we ook als kerken met elkaar uitspreken. We kijken met verwachting uit naar Hem en naar wat Hij in de volgende fase die nu begonnen is nog meer wil geven.

Laten we als kerken trouw zijn in het gebed en waar het mogelijk is dit werk van harte ondersteunen! De ondertekende verklaring kunt u hier lezen.