Overige activiteiten

Het evangelie voor Gorinchem

Kijk eens om u heen. Hoeveel mensen in uw straat zijn niet betrokken bij een kerk? Hoeveel mensen kent u in Gorinchem die het evangelie niet kennen? Hoeveel mensen in uw omgeving zijn in de loop van de jaren van het geloof vervreemd? Deze mensen hebben uw aandacht, liefde en gebed heel hard nodig! In Gorinchem zijn diverse mogelijkheden om uw buurt- en stadsgenoten te bereiken.

Lectuurverspreiding

Vanuit onze gemeente wordt het evangelisatieblad Echo bezorgd bij mensen die het fijn vinden elke maand iets te lezen over het geloof.

Alpha-cursus

Voor mensen die graag willen weten wat het geloof inhoudt, is er de Alpha-cursus. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de cursus zelf staat de uitleg van het christelijk geloof centraal. Er is tijd voor gesprekken en vragen. Diverse gemeenten in Gorinchem organiseren regelmatig een Alpha-cursus. Ook in onze gemeente is regelmatig de mogelijkheid een Alpha-cursus te volgen.

Samen met andere kerken aan de slag

Twaalf kerken/gemeenten in Gorinchem, waaronder onze gemeente, werken samen in Stichting Ontmoeting. Het doel is het evangelie bekend te maken aan de mensen om ons heen. Stichting Ontmoeting verzorgt enkele keren per jaar een lunch voor Gorcumse voorgangers. Evenals de Paasjubel op Eerste Paasdag, als christenen uit Gorinchem samen vieren dat Jezus is opgestaan. (Aanstaande) echtparen kunnen de marriagecourse en premarriagecourse in Gorinchem volgen.

Superkids

SuperKids is een vrolijk feest in Gorinchem op zaterdagmiddag. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn van harte welkom, elke twee weken van 14.00 – 15.30 uur. Het programma is opgebouwd rond een thema en wordt op verschillende manieren uitgelegd, met liedjes, sketches, objectlessen en verhalen. De kinderen worden voor elk programma uitgenodigd. Kijk voor het actuele rooster op Superkidsplein.nl.

Vervoer met schoolbus

Omdat de kinderen die naar SuperKids komen, verspreid wonen over heel Gorinchem, halen we hen op met onze Amerikaanse schoolbus. Na de club brengen we de kinderen weer veilig terug.

Meer informatie of enthousiast om mee te doen? Contactpersoon vanuit onze wijkgemeente: Petra van de Minkelis ([email protected]) of 06-48965478 Superkidsplein.nl of Facebook van Superkidsplein.

SuperKids is een initiatief van de interkerkelijke st. Ontmoeting

Locatie SuperKids
VEG De Ark
Kennelweg 14
Gorinchem 4205 ZR

Bidden

Het gebed is het begin van het evangelisatiewerk. Daarom ondersteunt Stichting Ontmoeting verschillende momenten waarbij gezamenlijk gebeden wordt. Zo is er elke eerste zaterdag van de maand het stadsgebed van 08:00 tot 9:15 uur in gemeente Sion (Schelluinsestraat 6). Informatie over de nacht van het gebed voor de lijdende kerk en de week van het gebed wordt doorgegeven aan de kerken via Stichting Ontmoeting. Ook de wijkgebedskringen wordt een warm hart toegedragen.

Jongeren

In de binnenstad en in Dalem is er The Mall, een jongerencentrum waar jongeren terechtkunnen voor een veilige plaats. Youth for Christ heeft de organisatie in handen. Wekelijks wordt The Mall door zo’n 70 jongeren bezocht. Er is wederzijds respect en de jongeren worden verder geholpen een zelfstandige plek in de maatschappij te vinden.

Wat past bij u?
Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om mensen om ons heen te bereiken met het evangelie. De evangelisatiecommissie en stichting Ontmoeting zoeken steeds weer mogelijkheden om dit te doen. Voor veel van de genoemde projecten zijn mensen nodig die hart hebben voor onze stad. Er leven nog veel andere ideeën die tot stand kunnen komen als er voldoende mensen meedoen.

Doe mee!
Heeft u hart voor de stad? Wilt u graag helpen mensen te bereiken met het evangelie? Elke christen heeft talenten om mensen die God nog niet kennen te bereiken. Er zijn veel mogelijkheden om iets te doen in dit werk. Neem contact op met de evangelisatiecommissie om dit te bespreken. Bel Gerard Snel, 0183-351288, of stuur een e-mail.


Commissie geloofsopvoeding

Commissie geloofsopvoeding

In de geloofsopvoeding zijn ouders met hun kinderen op weg naar het koninkrijk van God. De commissie geloofsopvoeding wil ouders van de gemeente hierin op allerlei manieren ondersteunen.

Thema-avond

Eenmaal per jaar wordt er een avond georganiseerd rondom een bepaald thema. De thema-avond is praktisch van aard en vormt een platform waar ouders en belangstellenden ervaringen kunnen uitwisselen en ideeën kunnen opdoen. Er worden handvatten aangereikt die ouders kunnen helpen bij de christelijke opvoeding.

Bibliotheek geloofsopvoeding

Er is een bibliotheek met boeken rondom het thema geloofsopvoeding. De boeken staan in een kast bij de ingang van de Grote Kerk. Ouders en andere belangstellenden kunnen de boeken gratis lenen. Het is een uitgebreide bibliotheek met boeken over geloofsopvoeding, bijbel lezen en bidden, maar ook over praktische zaken als hoogbegaafdheid en ADHD. De bibliotheek bevat ook kinderbijbels en dagboeken voor kinderen. Maak er gerust gebruik van! Klik hier om de boekenlijst te openen.

Voor vragen, suggesties of ideeën kunt u contact met ons opnemen.

De commissie wordt gevormd door:
Caroline Hoogerwaard
Monica Bons

(voor contactgegevens zie ‘de band’)


Israelwerkgroep

Kennis over en betrokkenheid bij Israël zijn belangrijk voor de christelijke gemeente. De Israël werkgroep organiseert samen met de catechese / club leiding avonden waarop we ons verdiepen in de Bijbel en Israël.

Activiteiten

Enkele activiteiten waarvoor de Israël-werkgroep zich inzet: een Bijbelstudie op een avond van een van de clubs, Bijbelkringen of verenigingen. Een Bijbelstudie verzorgen we zelf of we nodigen hiervoor een spreker uit. Andere activiteiten: Het organiseren van een spreker voor de gemeenteavond en extra aandacht vragen voor Gods volk op de Israëlzondag. Zoekt u een goede invulling van uw bijeenkomst, neem dan contact met ons op!

De werkgroep Israël
Dico Melissant
Wim de Jong
Pieter-Jan Bons


Samen bidden bindt ons samen

Toen Jezus met Hemelvaart naar de hemel was gegaan bleven de discipelen alleen achter. Zij zochten elkaar op en vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed. Daarop kwam tien dagen later op de Pinksterdag de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2).

Dat is de reden waarom er gebedskringen zijn in onze gemeente. Om eensgezind te bidden voor de werking van de Heilige Geest in onze gemeente. Ook bidden we voor de zieken, voor de kerkenraad, voor al het werk wat gedaan wordt in de gemeente en voor onze stad. Daarnaast is er een belangrijke plaats voor het gebed voor Israël en de mensen die uitgezonden zijn vanuit onze gemeente.

Natuurlijk kunt u thuis bidden. Maar onze ervaring is dat samen bidden ons juist ook samenbindt. Ons gebed wordt door samen te bidden vermenigvuldigd. Thuis zijn er vaak zoveel andere dingen die ook nog gedaan moeten worden. Door op een afgesproken tijd samen te komen worden we minder afgeleid door de dagelijkse dingen.

Wilt u meebidden? Heeft u behoefte aan gebed? Weet u mensen die gebed nodig hebben? Wilt u iets doorgeven om voor te danken? Heeft u een andere vraag? U bent altijd welkom op één van de gebedskringen.


Inloophuis

Vijf middagen per week is het inloophuis aan de Krijtsraat open. Er wordt een luisterend oor geboden, er is tijd voor gezellige gesprekken. De koffie of thee staat klaar voor bezoekers!


Jongerenpastoraat “Share”

Jongerenpastoraat “Share”: wil je iets delen of een keer ergens vertrouwelijk over praten? Yumiran Vlot  (jeugdouderling) en Carien Eijgenraam luisteren graag naar je.


Doopcatechese

Deze doopcatechese is bedoeld voor ouders in de gemeente die pas geleden een kindje ten doop hebben gehouden. Maar ook voor ouders voor wie dat al langer geleden is. En verder voor iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van de doop in de gemeente. Wees fantastisch welkom!

De doopcatechese bestaat uit drie avonden waarin we met elkaar nadenken over de kinderdoop en de Bijbelse lijnen die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast wordt de inhoud van het doopformulier verduidelijkt. Bovendien wordt met elkaar doorgesproken over het opvoeden van je kind in de lijn van de beloften die je uitspreekt bij de doop.


Gemeente avonden

Gedurende het jaar zullen een aantal gemeente avonden gehouden worden, waarop we inhoudelijk ons jaarthema willen uitdiepen, en ook andere zaken aangaande onze gemeente te bespreken. Houdt de weekbrief in de gaten!


Ouderenwerk

Voor de ouderen worden er middagen georganiseerd in de Exoduskerk, aangekondigd in de weekbrief. Rond Kerst is er een feestelijke maaltijd en aan het eind van het seizoen is er een Ouderenreisje, waarvoor van harte welkom!