Alle activiteiten

Klimaatkring

Een kring waar we bezig zijn met klimaatverandering in Gods schepping. Over ons leefklimaat en het klimaat buiten. We volgen wat er aan het gebeuren is, we zoeken naar Bijbels licht. We bidden. En we doen concrete acties of organiseren we een bijeenkomst. En de kerkenraad vraagt ons om advies. Iedereen is welkom. We komen 1x per maand bij elkaar. Als het groeit, maken we twee kringen. Welkom!


Bijbelkringen

Op de Bijbelkringen komen we samen om onderling contact te verdiepen, de Bijbel te lezen en erover door te praten, te bidden voor elkaar en de gemeente en samen te zingen. We hebben reguliere kringen waar een kringboekje wordt gebruikt voor Bijbelstudie. We hebben ook verschillende andere kringen waaronder een LEV-kring, een klimaatkring, twee studiekringen, twee kringen voor jong gehuwden en gebedskringen. De kringen vormen een belangrijk onderdeel van het doordeweeks gemeente zijn. We roepen iedereen van harte op deel uit te maken van een kring. We streven naar kringen van rond de 12 persone… Lees verder


+4-groep

In de middagdienst is er voor de kinderen uit groep 1 & 2 voor de preek begint een eigen ruimte beschikbaar waar de leiding een Bijbelverhaal voorleest , en daarna met de kinderen zingt, kleurt en/of knutselt. Na afloop van de preek gaan de kinderen weer terug naar de dienst.


Zondagsschool

Elke zondag is er voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 tijdens de preek zondagsschool.


Crèche

Elke zondag is er tijdens de diensten, ´s morgens én ´s middags, oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Een team gemeenteleden is afwisselend verantwoordelijk voor de leiding. Crèche tijdens de morgendienst Tijdens de morgendienst vindt de crèche plaats in kinderdagverblijf ´Alexandra´ vlak bij de Grote Kerk. Hier maken we gebruik van twee lokalen: één voor de kinderen van 0 – 2 jaar en één lokaal voor de kinderen van 2 – 4 jaar. In elk lokaal zijn twee personen die oppassen. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 15 minuten voordat de dienst begint brengen en eventuele bijzonderheden aan de leidi… Lees verder


Kinderfeest groep 1 t/m 3

Eén keer per jaar is er een Kinderfeest voor kinderen uit de schoolgroepen 1 t/m 3. Zowel kinderen uit onze gemeente, als rand- en buitenkerkelijke kinderen zijn van harte welkom. Door middel van een verhaal uit de Bijbel, het zingen van liederen, pannenkoeken eten en knutselen of spelletjes wordt het Evangelie doorgegeven. De voorbereiding is in handen van de Kinderfeestcommissie. Vele gemeenteleden zijn op en rond een Kinderfeest ‘in touw’. Om de kinderen te begeleiden in een klein groepje, pannenkoeken te bakken of overige hand- en spandiensten te verlenen. De dag wordt doorgaans bezocht do… Lees verder


Kinderfeest groep 4 t/m 6

Eén keer per jaar is er een fakkelfeest voor kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 van de basisschool. Het kinderfeest staat bol van spetterende activiteiten en is elke keer weer anders. In elk geval gaan we altijd met elkaar met de Bijbel aan de slag, we eten met elkaar en we doen iets actiefs of creatiefs rondom het thema. Zo hebben we een voorstelling gehad van ‘Simon & Zo’ en zijn we met de vossenjacht op zoek geweest naar mensen uit het verhaal van Jozef. Andere activiteiten: een waterspellentoernooi, opdrachten over stukken uit de Bijbel die met water te maken hadden en workshop over… Lees verder


Fellows

Zit je in groep 7 en 8 van de basisschool dan ben je van harte welkom op Fellows! We komen elke woensdag van 18:30 uur tot 19:30 uur bij elkaar in ons gezellige jeugdhonk aan de Krijtstraat. We zingen, leren de Bijbelboeken en gaan op reis door het Oude en Nieuwe Testament. Ben je erbij?


Follow Me

Influencers: je kent ze wel! BN’rs die indruk op je maken en invloed hebben op wat je bijvoorbeeld doet, eet of luistert, maar ook op wat wel en niet belangrijk is in het leven. Welke invloed heeft God eigenlijk in jouw leven? Luister je ook naar Hem, of hoor je Hem soms helemaal niet meer zo duidelijk? De catechisatie is de plek voor jou in de kerk, waar je met de Bijbel op tafel samen leert wie God is en wat Hij heeft gedaan voor jou. Welke invloed Hij in jouw leven wil hebben. Welkom bij catechisatie. Wanneer: maandagavond of dinsdagavond Tijd: van 19.00 uur – 20.00 uur Hoe vaak: wekelijks… Lees verder


Follow Me Next

Influencers: je kent ze wel! BN’rs die indruk op je maken en invloed hebben op wat je bijvoorbeeld doet, eet of luistert, maar ook op wat wel en niet belangrijk is in het leven. Welke invloed heeft God eigenlijk in jouw leven? Luister je ook naar Hem, of hoor je Hem soms helemaal niet meer zo duidelijk? De catechisatie is de plek voor jou in de kerk, waar je met de Bijbel op tafel samen leert wie God is en wat Hij heeft gedaan voor jou. Welke invloed Hij in jouw leven wil hebben. Welkom bij catechisatie. Wanneer: maandagavond of dinsdagavond Tijd: van 19.00 uur tot 20.00 uur Hoe vaak: wekelijk… Lees verder


FollowUP

Follow-up voor 18plussers We gaan graag met jou in gesprek over geloof. Dit kunnen allerlei thema’s zijn die jullie zelf inbrengen. Misschien neem je al jaren deel aan catechisatie, misschien niet. Dat maakt niet uit: je bent welkom! Iedere zondagochtend na de koffie na de dienst… Contactpersonen: Hilda Freije en Wim Simonse


Sosais 1

Na een drukke schoolweek is het fijn om een gezellige avond te hebben met jongeren van jouw leeftijd. De jongste tieners (groep 7 en 8) komen bij elkaar in de Heul aan de Nieuwe Hoven 141. Elke twee weken ontmoet je bij Sosaïs 1 je vrienden en vriendinnen. We beginnen de avond met God. We vragen aan Hem of Hij bij ons wil zijn. We behandelen een stuk uit de Bijbel, we doen een leuk spel en we zorgen voor wat lekkers. Soms gaan we met elkaar op pad voor een gezellig uitje. Eigenlijk is elke avond anders, dus kom langs! De clubavonden zijn op vrijdag en duren van 19.00 tot 20.30 uur.


Sosais 2

Bij een nieuwe school hoort een nieuwe club. Als eerste- of tweedeklasser kun je terecht bij Sosaïs 2. Gezelligheid is belangrijk voor deze club. Er is ruimte voor ontmoeting, gesprek, spel, bidden en bijbellezen. Soms bezoeken we een theatervoorstelling of een TOV-avond. De clubavonden zijn op vrijdag en duren van 19.00 uur tot 20.30 uur.


Sosais 3

Als je in de derde of vierde klas zit, ben je welkom bij Sosaïs 3. Deze club is no-nonsense. We draaien er niet omheen, zoeken spannende gespreksonderwerpen en gaan daarover met elkaar in discussie. Ieders inbreng is gewenst en wordt gewaardeerd. Mis het niet! En neem je ook een vriend of vriendin mee? De clubavonden zijn op vrijdag en duren van 19.30 uur tot 21.00 uur.


Ichthus

Ichthus is de club voor 16+. Ben jij op zoek naar gezelligheid en doorpraten over verschillende thema’s met je leeftijdsgenoten, dan is Ichthus de plek voor jou! Als jongeren van Ichthus regelen we onze eigen zaakjes. We bereiden zelf onze clubavonden voor, waaronder een inleiding en een activiteit en we regelen ons eigen eten en drinken. We hebben verschillende speciale activiteiten door het jaar heen, maar het hoogtepunt is het jaarlijkse kamp, dat we samen organiseren met de leiding van Sosaïs III. Op de clubavonden gaat het om onze eigen vragen en interesses. Ichthus is eigenlijk geen club… Lees verder


Belijdeniscatechese

Momenteel wordt de belijdeniscatechese gegeven in samenwerking met de Hervormde Gemeente Schelluinen. Dominee Veldhuijzen geeft de catechese. Mocht je/u graag belijdenis willen doen, of overweeg je/u dit dan kun je dit laten weten via de contactpersoon. Het is ook mogelijk om oriënterend te spreken hierover of vragen te stellen. Neem dan ook even contact op. Een quote van een deelnemer van vorig jaar: “Het was erg leerzaam en gezellig, ondanks het leeftijdsverschil konden we veel van elkaar leren en hadden we goede gesprekken, en ook al twijfel je of je belijdenis wilt gaan doen is het zeker e… Lees verder


Aangepaste catechese

Deze catechisatie is voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Naast het doorgeven van Gods Woord wordt er veel gezongen, voorbede gedaan, lekker koffie of thee gedronken en is er ruimte voor eigen inbreng en het delen van persoonlijk lief en leed. Bent u nieuwsgierig geworden en/of wilt u meer informatie? Kom een keer kijken of mail met de contactpersoon van het catecheseteam.


Mannenstudiekring Calvijn

De wijkgemeente Grote Kerk heeft sinds 1930 een mannenvereniging Calvijn, die in 2005 ‘mannenstudiekring’ is gaan heten. Bijbelkennis en geloofsgroei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat Bijbelstudie voor alle gelovigen heel belangrijk is en centraal staat op de studiekring. De studiekring vergadert om de drie weken op maandagavond in één van de zalen van De Heul van 20.00 uur tot ± 22.00 uur. Ook gasten die graag met Gods Woord bezig zijn, zijn van harte welkom.


Gemeentekoor

Gemeentekoor Iedereen die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie is van harte welkom bij het gemeentekoor. Het gemeentekoor heeft een cantorij-functie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën) en het zingen van zelfstandige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. In corona-tijd heeft het koor de functie gekregen van voorzangers zijn tijdens de erediensten, daarbij wordt het koor ondersteund door verschillende gemeenteleden. Het gemeentekoor zingt doorgaans op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, ee… Lees verder