Stadsgebed op 17 oktober

communicatie

17
okt
< Volledige agenda

Stadsgebed op 17 oktober

17 oktober | 19:30 uur

Stadsgebed op 17 oktober
Donderdag 17 oktober wordt opnieuw een stadsgebed gehouden. Het is goed om in een
kort moment van Schrift, gebed en lied met broeders en zusters uit diverse gemeenten
Gods aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem en haar inwoners. Samen
bidden is écht samenbindend. Het stadsgebed wordt gehouden in de Grote Kerk en begint
om 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.