Ambtsdrager verkiezingen zondag 16 april

communicatie

16
apr
< Volledige agenda

Ambtsdrager verkiezingen zondag 16 april

16 april | 9:00 uur | Grote Kerk

Ambtsdrager verkiezingen zondag 16 april
Op voordracht van de gemeente of in het kader van herverkiezing zijn door de kerkenraad
de volgende ambtsdragers op de kieslijst geplaatst. Voor het ambt van ouderling (2
vacatures): Martijn Bok, Rien Heule, Aad van der Kruk en Jaap-Joost Melse. Voor het
ambt van ouderling kerkrentmeester (2 vacatures): Jan van den Bergh, Hans Baan en Karel
Knoester. Voor het ambt van diaken (2 vacatures) Arnoud Gorter, Mario Herrera en Jaap-
Joost Melse.
De verkiezing zal met een stembus verkiezing op zondagochtend 16 april voor de dienst
plaatsvinden.