Beroepingswerk – stemming

communicatie

16
mei
< Volledige agenda

Beroepingswerk – stemming

16 mei | 20:00 uur | Oosterlicht

Beroepingswerk
In de afgelopen week hebben we de geselecteerde kandidaat mogen horen in Ottoland en
bij hem thuis een verdiepend gesprek mogen voeren. De kerkenraad en adviesgroep zijn
weer samengekomen en daar hebben we de uitslag van het hoorgesprek gedeeld en verdere
vragen beantwoord. De kerkenraad heeft daarna ingestemd om verder te gaan met de
kandidaat op basis van de verkregen informatie.
Afgelopen donderdag kwam de Wijkkerkenraad samen met de Algemene kerkenraad. Daar
is opnieuw ingestemd en zo mogen we de kandidatuur van ds. H.E. Veldhuijzen uit
Schelluinen aan u bekend maken.

Op 16 mei, om 20:00 in het Oosterlicht, zullen we met u delen waarom we tot deze
kandidaat zijn gekomen en zullen we uw instemming vragen om daadwerkelijk over te
kunnen gaan tot het uitbrengen van een beroep.