Bidstond & update beroepingswerk

communicatie

03
nov
< Volledige agenda

Bidstond & update beroepingswerk

3 november | 19:30 uur | Wijkgebouw De Heul

Update beroepingswerk + uitnodiging bidstond

D.V. aanstaande donderdag 3 november komt de kerkenraad wederom samen met de
adviescommissie. In deze vergadering hopen we van de shortlist van 6 predikanten terug te
gaan naar één predikant die dan vervolgens gehoord zal worden in de daaropvolgende
weken. We willen openen met een korte bidstond, waarvoor we u van harte uitnodigen. De
bidstond zal om 19:30 aanvangen in de Heul en rond 20:00 afgelopen zijn. Mocht u hier
niet bij aanwezig kunnen zijn vragen we ook om uw gebed omdat we deze stap alleen
willen nemen onder Gods leiding.