Gebedskring

communicatie

12
sep
< Volledige agenda

Gebedskring

12 september | 9:00 uur

Gebed is onmisbaar. De gebedskring komt elke week bij elkaar; er wordt gebeden en
gedankt. Voor een geestelijke opleving, voor de predikant en ambtsdragers, voor vreugde
en verdriet in de gemeente, het kerkenwerk, de diaconie, voor onze stad en Israël. Wilt u
mee bidden en danken? Iedereen is elke woensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur van
harte welkom. Contactpersoon (ook voor gebedsverzoeken): Ina Boom ([email protected]).