Gemeenteavond 18 januari 2023

communicatie

18
jan
< Volledige agenda

Gemeenteavond 18 januari 2023

18 januari | 20:00 uur | Oosterlicht

Geachte gemeenteleden,
De Algemene Kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op
woensdagavond 18 januari 2023.Tijd: 20.00 tot ± 21.30 uur met inloop vanaf 19.30 uur. De koffie staat klaar.
Plaats: Oosterlicht, Kruithoorn 1

Waar gaat de avond over?
Het wordt een avond van ontmoeting, informeren en uw mening horen.
In een gezamenlijke presentatie van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters wordt u geïnformeerd over de vorderingen van het 3-Kerkenplan, de financiën van de PGG met specifieke aandacht voor de actie Kerkbalans 2023 en de privacyregeling die onlangs is bijgesteld (in te zien op de site van de PGG.

Hoe ziet het programma eruit?
20.00 uur Opening met een bezinningsmoment
20.15 – 20.55 uur Huisvesting – 3 Kerkenplan:
Waar staan we met de realisatie van het 3-Kerkenplan.
a. De aanpassing van de Grote Kerk
b. Realisatie nieuwbouw Oosterlicht
c. De herontwikkeling c.q. herinrichting van De Heul / Johanneskerk,
Het betreft de wijkgemeenten OP en Johanneskerk
Elk blokje wordt afgesloten met ruimte voor vragen / opmerkingen.
20.55 – 21.20 uur Financiën (exploitatie / investeringen / AKB 2023)
21.20 – 21.30 uur Privacyregeling. (Deze is in te zien op de site van de PGG)
21.30 uur Afsluiting verzorgd door Luc van Dalen en ds. Klaas Jelle Faber.

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met een drankje in de hal van de kerk.
Nogmaals van harte welkom en we zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet
namens de Algemene Kerkenraad,

Jos Maris (voorzitter) Marlijn v.d. Sluis (scriba)