Gemeenteavond

communicatie

21
apr
< Volledige agenda

Gemeenteavond

21 april | 19:30 uur | Johanneskerk

Donderdag 21 april hopen we een gemeenteavond te houden. Tijdens deze avond vinden de ambtsdragersverkiezingen plaats en zullen we stilstaan bij het beleidsplan en het elders in de weekbrief vermelde onderwerp. Het beleidsplan zullen we van tevoren delen via de kerk-app. We herinneren u nog graag aan het indienen van namen voor de ambtsdragersverkiezingen. Dit kan tot 31 maart bij de scriba. We zoeken 1 diaken, 1 ouderling-kerkrentmeester en 7 ouderlingen. Ouderlingen Hans Kortleven en Albert Don zijn herkiesbaar. Wat betreft de ouderlingen zoeken we invullen voor de taken van 1e en 2e scriba, zending en evangelisatie en enkele wijkouderlingen. Twee weken geleden gaven we aan dat de ouderling van dienst de predikant nog geen handdruk zou geven voor en na de dienst. U heeft vast gezien dat vaker wel dan niet gebeurd. Zolang nog wordt geadviseerd geen handen te schudden, is de regel dat we geen hand geven. Maar als de predikant erom vraagt en de ouderling van dienst geen bezwaar heeft, wordt wél een hand gegeven. Die handdruk is er namelijk niet zomaar: deze benadrukt dat de ouderling de predikant namens de kerkenraad en dus in naam van de gemeente de bediening van Woord en sacrament toevertrouwt.