Gemeenteavond beroepingswerk

communicatie

21
feb
< Volledige agenda

Gemeenteavond beroepingswerk

21 februari | 20:00 uur | Johanneskerk

In de afgelopen weken is een predikant gehoord en heeft een gesprek plaatsgevonden.
Aanstaande donderdag 7 februari vergaderen de kerkenraad en de adviesgroep en zal op
basis daarvan een besluit worden genomen of deze predikant wordt voorgedragen aan de
gemeente, die door middel van verkiezing moet instemmen met het uitbrengen van een
beroep. Deze gemeenteavond staat gepland op donderdag 21 februari om 20.00 uur in de
kerkzaal van de Johanneskerk. De naam van de betreffende predikant zal de zondag voor
de gemeenteavond worden afgekondigd (nadat ook de algemene kerkenraad heeft
ingestemd met het voordragen van de predikant aan de gemeente). Wilt u blijven bidden
voor het beroepingswerk?