Gemeenteavond

Webteam

01
jun
< Volledige agenda

Gemeenteavond

1 juni | 19:30 uur |

Tijdens de gemeenteavond op D.V. 1 juni zullen er verkiezingen voor ambtsdragers worden gehouden. Er zijn 6 vacatures. Deze vacatures zijn onderverdeeld in 3 vacatures voor ouderling, 1 vacature voor ouderling-kerkrentmeester en 2 vacatures voor diaken. De kerkenraad nodigt u van harte uit tot het doen van aanbevelingen. U kunt voor deze vacatures schriftelijk namen indienen tot uiterlijk 17 mei bij de scriba D.J. Kranendonk, Muzenlaan 4. Vermeld u bij de naam ook het ambt dat u op het oog hebt. U kunt gebruik maken van het formulier op pgggrotekerk.nl/av2016.