GemeenteDAG

communicatie

18
mei
< Volledige agenda

GemeenteDAG

18 mei | 10:30 uur | Grote Kerk

Het is bijna zover, op Hemelvaartsdag hebben we met elkaar de gemeenteDAG. We
starten de dag met een Sing-in, de dienst begint om 10.30. Na de dienst is er GEEN
gelegenheid om koffie te drinken in de kerk. Mocht u zich niet opgegeven hebben voor het
koffie drinken bij gemeenteleden thuis, dan kunt u donderdag na de dienst bij de
hoofdingang een briefje krijgen met daarop een adres waar u hartelijk welkom bent voor
de koffie. Deelnemen aan de dag is nog beperkt mogelijk, neem dan contact op met één
van de commissieleden. Om deze dag mogelijk te maken zijn er kosten gemaakt. Als u
zich heeft opgegeven maar nog niet betaald heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?
Met vriendelijke groet, Co van Leeuwen, Meta Goedegebuur, Joël en Marlinde Sinke,
Wilma Vink en Hélène Struik