*Gemeentedagen 2022* (26 en 27 mei)

communicatie

26
mei
< Volledige agenda

*Gemeentedagen 2022* (26 en 27 mei)

26 mei | 0:00 uur

We zijn blij dat er dit jaar weer gemeentedagen georganiseerd kunnen gaan worden. Zoals
eerder gemeld hopen we rond Hemelvaartsdag op donderdag 26 en vrijdag 27 mei elkaar te
ontmoeten in Someren. Noteer deze data in uw en jouw agenda! Er is een werkgroep
gevormd die hard bezig is met de voorbereidingen. We hebben voor de werkgroep en voor
ondersteuning bij het programma en de voorbereidingen nog vrijwilligers nodig. Geef je op
via [email protected] als je wilt bijdragen. Meer informatie volgt
binnenkort. Namens de werkgroep van harte uitgenodigd, Jan en Joke van den Bergh, Odyl
Moret, Hélène Struik, Jacob Jan Vreugdenhil, Gijs en Margaret van der Wiel, Andrew
Eijgenraam.