Stadsgebed

communicatie

20
jun
< Volledige agenda

Stadsgebed

20 juni | 19:30 uur | Grote Kerk

Het is goed om in een kort moment van Schrift, gebed en lied met broeders en zusters uit diverse
gemeenten Gods aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem, haar stadsbestuur,
hulp- en dienstverleners, haar leerkrachten, haar inwoners en zovoort. Samen bidden is écht
samenbindend, de kerken staan niet los van elkaar en van de omgeving. Het stadsgebed wordt
gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.30 uur.

De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui
Welkom
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing)
Lied
Gebed van toewijding
Schriftlezing
Korte overweging
Muziek
Voorbede
Stil gebed en Onze Vader
Avondlied
Zegenbede

Het stadgebed wordt telkens geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke
kerken/gemeenten muzikaal begeleid door orgel, piano of anderszins in onze stad en duurt
ongeveer een half uur. Iedereen heel hartelijk welkom.