Stadsgebed

communicatie

25
apr
< Volledige agenda

Stadsgebed

25 april | 19:30 uur | Grote Kerk

Donderdag 25 april wordt opnieuw een stadsgebed gehouden. Het is goed om in een kort
moment van Schrift, gebed en lied met broeders en zusters uit diverse gemeenten Gods
aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem en haar inwoners. Samen
bidden is écht samenbindend. Het stadsgebed wordt gehouden in de Grote Kerk en begint
om 19.30 uur. Het stadgebed wordt telkens geleid door één van de voorgangers van de
verschillende christelijke gemeenten in onze stad en duurt ongeveer een half uur. De
volgende datum is 16 mei. Iedereen heel hartelijk welkom.