Stadsgebed (onder voorbehoud)

communicatie

19
mrt
< Volledige agenda

Stadsgebed (onder voorbehoud)

19 maart | 19:30 uur | Grote Kerk

Donderdag 19 maart wordt opnieuw een stadsgebed gehouden. Het is goed om in een kort
moment van Schrift, gebed en lied met broeders en zusters uit diverse gemeenten Gods
aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem en haar inwoners. Samen bidden is
écht samenbindend. Het stadsgebed wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.30
uur. Het stadsgebed wordt telkens geleid door één van de voorgangers van de verschillende
christelijke gemeenten in onze stad en duurt ongeveer een half uur. Iedereen heel hartelijk
welkom.