*Startweekend 2022*

communicatie

23
sep
< Volledige agenda

*Startweekend 2022*

23 september | 0:00 uur

Dit jaar staat het startweekend gepland op 23,24 en 25 (vr, za, zo) september. We willen het nieuwe
seizoen gezamenlijk “aftrappen”, onder andere door middel van verschillende
gezamenlijke activiteiten voor jong en oud op de vrijdag, zaterdag en zondag. Noteer het
vast in uw en jouw agenda! Als je iets wilt organiseren voor het startweekend wil je dit dan
doorgeven aan Andrew Eijgenraam, ouderling Vorming en Toerusting?
Dit kan via 06-81971071 en [email protected]

Voor het komende seizoen is het jaarthema: Leven in
verbondenheid; BOVEN|BINNEN|BUITEN. We
willen nadenken over hoe we in verbondenheid kunnen
leven in een tijd waarin polarisatie en fragmentatie
lijken toe te nemen. Hierbij willen we samen met
jongeren en ouderen ontdekken hoe we als kerk
geïnspireerd door Woord en Geest in verbondenheid
kunnen leven met God, elkaar en de wereld om ons
heen. We willen het nieuwe seizoen in verbondenheid
aftrappen met een startweekend (23,24,25 september).
De voorbereidingen zijn in volle gang.

Op vrijdagavond zijn er activiteiten voor de jeugd en van Zus&Zo. Zaterdag starten we
met een bijbel-brunch en is er ruimte voor diverse wandelingen, wielrennen en een kinderen
jongerenactiviteit. Vergeet niet dat het zaterdag ook Burendag is, daarvoor houden we
de avond in ieder geval vrij zodat een ieder BUITEN de kerk ook aanwezig kan zijn.
Zondag is startzondag waar er in de diensten aandacht zal zijn voor het jaarthema en de
doordenking hiervan. Eveneens is het Open Kerk, met ruimte voor koffie, thee en
ontmoeting. Arjan Versluis zal ook muzikaal bijdragen. In de week aansluitend starten de
activiteiten dan weer op met onder andere de startavond van het catechesewerk op
maandagavond 26 september en een mogelijkheid tot deelname aan een open kringavond.
Meer info volgt. Vragen/opmerkingen of een goed idee voor op de valreep?
[email protected]