Verkiezing ambtsdragers – Gemeenteavond

communicatie

11
jun
< Volledige agenda

Verkiezing ambtsdragers – Gemeenteavond

11 juni | 20:00 uur

Tijdens de gemeenteavond op dinsdagavond 11 juni (in plaats van 21 mei) zal er een
verkiezing voor ambtsdragers worden gehouden. Er zijn 3 vacatures voor ouderlingen,
1 vacature voor ouderling-kerkrentmeester en 1 vacature voor diaken. Diaken Mario Herrera
heeft laten weten dat hij zich voor deze vacature herkiesbaar stelt, waar we bijzonder
dankbaar voor zijn. De gemeente wordt uitgenodigd om tot en met dinsdag 28 mei kandidaten
voor deze vacatures voor te dragen (schriftelijk bij scriba Harmen Versluis of [email protected]).
Een kandidaat die door tien of meer stemgerechtigde leden is voorgedragen, wordt op de kieslijst geplaatst. Het is niet
noodzakelijk om een kandidaat van te voren te polsen, maar wel fijn dat u hem informeert
over de voordracht. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 6 juni wordt de kieslijst definitief
vastgesteld. Aansluitend worden de kandidaten door de scriba geïnformeerd.

Tijdens de gemeenteavond zal Koos van Noppen van de IZB een korte voordracht houden
over rentmeesterschap of de zorg voor het milieu. Koos van Noppen werkt als hoofd
communicatie bij de IZB. Een tijd geleden heeft hij over dit onderwerp een pamflet
geschreven (Messentrekkers bij de Nachtwacht, https://www.arocha.nl/nl/news/snijden-in-denachtwacht/), met onder andere de stelling dat vervreemding van het milieu vervreemding
van God betekent. Een actueel en belangrijk thema. Tijdens de gemeenteavond zal er een
verkiezing voor ambtsdragers worden gehouden.

Van harte welkom!