Vorming en Toerusting

communicatie

25
okt
< Volledige agenda

Vorming en Toerusting

25 oktober | 20:00 uur | Wijkgebouw De Heul

Zoals we in het vorige nummer van Kruispunt vertelden, gaan we verder met Zeven wegen
van barmhartigheid. Het eerste thema wat samen met de bezoekers wordt uitgediept is:
Hongerigen voeden. Door: Marina Sonneveld. Eén van de zeven werken van
barmhartigheid bestaat uit het voeden van de hongerigen: ‘Want ik had honger en jullie
gaven mij te eten’ (Mattheüs 25:35). In onze christelijke traditie is naastenliefde belangrijk
en een concrete uitwerking daarvan is het uitdelen van voedsel. In de post moderne tijd
wordt dit op verschillende manieren uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de voedselbanken
en geld inzamelingsacties voor hongersnoden in landen beneden de evenaar. Maar ook
inloopcentra voor dak- en thuislozen zijn plaatsen waar hongerigen kunnen worden
gevoed. Op 25 oktober zal het onderwerp kort ingeleid worden aan de hand van
Bijbelteksten, poëzie, muziek en een concrete casus. Daarna zullen we met elkaar van
gedachten wisselen over enkele vragen: wat beweegt ons bij het willen voeden van de
hongerigen?; wat maakt dat wij in beweging komen? En tenslotte kan wellicht de
prikkelende vraag aan de orde komen: hoe zuiver zijn onze beweegredenen?

Datum: maandag 25 oktober 2021; Tijd: 20.00-21.30 uur; Locatie: de Heul; Kosten: € 4,00
We zien uw aanmelding graag binnenkomen op ons mail adres:
[email protected]. Wilt u tegelijk het verschuldigde bedrag overmaken naar
NL49 INGB 0004 3247 56 t.n.v. Vorming en Toerusting, Gorinchem. Heeft u geen email
dan kunt u telefonisch opgeven 0183 640471 (Dullyna van den Herik)