Week van Gebed: bidstond in PKN Grote Kerk

communicatie

23
jan
< Volledige agenda

Week van Gebed: bidstond in PKN Grote Kerk

23 januari | 19:30 uur | Grote Kerk

Week van het Gebed van 19 januari tot en met 26 januari
In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid
van christenen, voor de wijk én de wereld. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al
ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen 200.000
mensen jaarlijks mee met het initiatief. Als Gorinchemse kerken willen we graag meedoen
met dit initiatief omdat we geloven dat samen bidden tot eer is van God en zegen uitwerkt.

Op zondag 19 januari openen we deze week van gebed met een gezamenlijke viering van
de kerken uit de stad in de Grote kerk. Deze viering begint om 16.45 uur.

We nodigen iedereen van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn en mee te bidden. Zo mogen we
ons met elkaar verenigen in gebed. Aan deze dienst zal medewerking worden verleend
vanuit de verschillende kerken van de stad.

De algemene leiding van de viering is in handen van majoor Johan de Vries van het Leger des Heils, ds. Robert Eisinga van de
Grote Kerk zal spreken naar aanleiding van het bijbelgedeelte dat voor deze viering werd
aangeleverd. Dit jaar heeft de Maltese kerk de internationale week van gebed voorbereid.
Het thema van de week van gebed is “ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Deze
woorden komen uit Handelingen 28:2 waar Paulus en zijn reisgenoten laten weten hoe
vriendelijk ze op Malta werden onthaald. De aansluitende dagen zal er in de verschillende
kerken ’s avonds een bidstond worden gehouden. Ook daarbij bent u van harte
uitgenodigd:
● Maandag 20 januari 19.30 uur VEG De Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19
● Dinsdag 21 januari 19.30 uur VEG De Ark, Kennelweg 14
● Woensdag 22 januari 19.30 uur CGK Immanuel, Grote Haarsekade 58
● Donderdag 23 januari 19.30 uur PKN Grote Kerk, Groenmarkt 7
● Vrijdag 24 januari 19.30 uur KG Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43