Werelddag Woord en Daad 18 januari 2020

communicatie

18
jan
< Volledige agenda

Werelddag Woord en Daad 18 januari 2020

18 januari | 10:00 uur

Verhalen van ver weg komen dichtbij op de Woord en Daad Werelddag. Thema is: ’t Zal
je kind maar zijn! We zien kinderen in ontwikkelingslanden met een lege maag twee uur
naar school lopen. Of niet naar school gaan, omdat er water gehaald moet worden. Het zal
uw kind maar zijn. Maar tegelijkertijd zien we juist dat kinderen uit deze gebieden de kans
aangrijpen om te leren. Dat ze ontwikkelen en uitgroeien tot sterke jongeren. Bijvoorbeeld
Miftah Seid uit Ethiopië. Ooit werd hij gesponsord door een familie in Nederland, nu is hij
arts. Hij vertelt zijn verhaal op de Werelddag. Sephora Nadjimbaidje, directeur van onze
partnerorganisatie in Tsjaad, vertelt hoe ze als christenen werken en hun licht laten
schijnen in een land met voornamelijk moslims.

Hoor op de Werelddag hoe uw gift het
verschil maakt! Dé dag voor jong en oud, met een speciaal kinder- en tienerprogramma.
Van harte welkom!

Voor het volledige programma en aanmelden: www.woordendaad.nl/werelddag.