Corona

Vanuit de kerkenraad

De coronacrisis plaatst ons ook voor praktische uitdagingen. De doop- en belijdenisdienst lijkt uitgesteld te worden naar Pinksteren. Over de doopdienst wordt contact opgenomen met de doopouders. De verkiezing voor ambtsdragers van dit voorjaar kan lastig doorgang vinden. We hebben besloten om deze uit te stellen tot het najaar en de twee ambtsdragers te vragen om conform de kerkorde hun ambtstermijn met zes maanden te verlengen.

Het pastoraat vindt in deze tijden vooral telefonisch plaats. Veel gemeenteleden zijn gebeld, dit leidt tot bijzondere en gezegende gesprekken. Als er hulp nodig is, of iemand  signaleert dat er hulp nodig is, aarzel niet om contact op te nemen via de wijkouderling of wijkdiaken. We dragen onze gemeente op aan de trouwe zorg van onze Vader. Het gebed van Jezus draagt ons door de crisis heen! Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Praktisch

Wilt u meer weten wat de gevolgen zijn van het coronavirus voor het functioneren van de kerk. Kijk dan eens op de website van de Protestantse Kerk op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Hulpvragende en hulpbiedende mensen kunnen elkaar vinden via het landelijke initiatief https://nietalleen.nl/. Ook binnen Gorinchem is er vanuit de (burgerlijke) Gemeente Gorinchem een plaatselijk initiatief gestart. https://samengorinchem.nl/. U kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen via [email protected], die dit binnen onze wijkgemeente coördineert.

 

Toch behoefte aan contact

De Grote kerk is ook open op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. De bedoeling hiervan is, u de gelegenheid te bieden even rond te lopen, plaats te nemen voor gebed, bezinning, bijbel

lezen of gewoon om stil te zijn. Ook kunt u uw gedachten, wensen, gebeden voor uzelf, uw naasten, de stad en de wereld opschrijven in het gastenboek dat bij de ingang ligt. Deze invulling is besproken in overleg met de burgerlijke gemeente Gorinchem. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn die zullen toezien op het naleven van de regels. Kom dus niet als u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij vragen kunt u contact opnemen met de kerkenraad of onze koster Kees Struik.

 

Behoefte aan verdieping en antwoorden op uw vragen

Elk mens heeft zo zijn of haar vragen in deze crisistijd. Diepe vragen, moeilijke vragen. En er zijn geen snelle en goedkope antwoorden.  Waarom gebeurt dit? Waarom wordt de een getroffen en de ander niet? Zal ik het virus krijgen? Kom ik alleen te staan, zonder familie en bekenden om mij heen? Heeft God hierin iets te zeggen en zo ja wat dan? En als ik daar iets over wil zeggen, hoe leg ik dat dan goed uit naar kinderen, naar anderen? Als kerk(enraad) kunnen wij – gedurende deze crisis –  niet bij op bezoek om op uw vragen in te gaan. We hopen dat u de tijd kunt nemen voor gebed tot de HEERE, en het lezen van de Bijbel, waarin u antwoorden kunt vinden. Maar zoals u bij een reis ook gebruik maakt van reisadviezen en reiservaringen van anderen, verwijzen we daarom ook graag naar een aantal sites, waarin anderen naar antwoorden zoeken: