Corona

Praktisch

Wilt u meer weten wat de gevolgen zijn van het coronavirus voor het functioneren van de kerk. Kijk dan eens op de website van de Protestantse Kerk op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

In ons gemeentezijn proberen we enerzijds aan te sluiten bij de adviezen die vanuit de overheid aan de landelijke kerken worden gegeven en anderzijds (zo mogelijk fysiek) beschikbaar te zijn met het goede nieuws, het Evangelie, voor ieder die hiernaar verlangt.

Behoefte aan contact

De Grote kerk is ook open op maandag van 09.30 tot 12.00 uur. De bedoeling hiervan is, u de gelegenheid te bieden even rond te lopen, plaats te nemen voor gebed, bezinning, bijbel lezen of gewoon om stil te zijn. Ook kunt u uw gedachten, wensen, gebeden voor uzelf, uw naasten, de stad en de wereld opschrijven in het gastenboek dat bij de ingang ligt. Deze invulling is besproken in overleg met de burgerlijke gemeente Gorinchem. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn die zullen toezien op het naleven van de regels. Kom dus niet als u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij vragen kunt u contact opnemen met de kerkenraad of onze koster Kees Struik.

Behoefte aan verdieping en antwoorden op uw vragen

Elk mens heeft zo zijn of haar vragen in deze crisistijd, in coronatijd, maar mogelijk nu we uit de coronacrisis hopen te komen, zijn deze vragen niet minder geworden. Diepe vragen, moeilijke vragen. En er zijn geen snelle en goedkope antwoorden.  Waarom gebeurt dit? Waarom is de een zwaar getroffen en de ander niet? Heeft God hierin iets blijvends te zeggen en zo ja wat dan? En als ik daar iets over wil zeggen, hoe leg ik dat dan goed uit naar kinderen, naar anderen? Als kerk(enraad) hebben wij er daarom voor gekozen hier in het jaarthema 2021-2022 nader bij stil te staan, lees hierover alvast meer op: https://www.daaromzijnwekerk.nl/ . We hopen dat u de tijd kunt nemen voor gebed tot de HEERE, en het lezen van de Bijbel, waarin u antwoorden kunt vinden. Maar zoals u bij een reis ook gebruik maakt van reisadviezen en reiservaringen van anderen, verwijzen we daarom ook graag naar een aantal sites, waarin anderen naar antwoorden zoeken en hebben gezocht: