Steun het jeugdwerk in onze wijkgemeente

Jaarlijks ontvangt elk gemeentelid een brief met daarin het verzoek om het jeugdwerk financieel te steunen. Uw gift maakt het mogelijk om op allerlei manieren met onze jeugd in gesprek te zijn over onze machtige God en Vader.
Met de honderden brieven die verstuurd worden zijn papier en kosten gemoeid.

Daarom willen we u graag 1x per jaar niet per brief, maar per email digitaal benaderen. Hiervoor is het nodig dat u zich digitaal registreert via onderstaand formulier. Als u zich registreert houden we op de hoogte en
vragen wij u jaarlijks om een bijdrage voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Namens de jeugdraad en de jeugd uit onze gemeente, dank voor uw steun en betrokkenheid!