Hulp nodig?

Als u problemen hebt van financiële, psycho-sociale of praktische aard kunt u op diverse adressen in Gorinchem terecht.

Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden

Aan de balie van de RSD kunt u terecht voor onder meerde volgende zaken: het aanvragen van bijzondere bijstand en minimaregelingen, schuldhulpverlening.
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem, 0183 – 650200.

Vivenz maatschappelijke dienstverlening

Ook zijn er medewerkers vanuit MEE betrokken.

Leger des Heils

Bezoekadres: Nicolaas Pieckstraat 43-45, 0183 – 627626.

Voedselbank Gorinchem

Als u onvoldoende geld overhoudt om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u wekelijks een voedselpakket ophalen bij de Voedselbank Gorinchem. U kunt zich via een van de onderstaande instanties aanmelden:
– Rivas, Boogschutterstraat 1
– Rode Kruis, 0183-647015
– Leger des Heils,
– Parochie RK-kerk, 0183-690984

Leefgemeenschap Zilt

Zilt is een diaconale leefgemeenschap met gastopvang. De doelgroep zijn mensen die tijdelijk een ander thuis nodig hebben om op adem te komen, om (relatie)problemen het hoofd te bieden of om een andere reden even afstand moeten nemen van hun vertrouwde omgeving.
Leefgemeenschap Zilt, Sint Hubertuslaan 25, Gorinchem, 0183-640505.

Hulp via de diakenen

Als u hulp nodig hebt bij het vinden van hulp helpen de diakenen van wijkgemeente Grote Kerk u graag verder:
Johan de Rooij, 0183-850891