FollowUP

communicatie

Follow-up voor 18plussers We gaan graag met jou in gesprek over geloof. Dit kunnen allerlei thema’s zijn die jullie zelf inbrengen. Misschien neem je al jaren deel aan catechisatie, misschien niet. Dat maakt niet uit: je bent welkom! Iedere zondagochtend na de koffie na de dienst… Contactpersonen: Hilda Freije en Wim Simonse

Klimaatkring

communicatie

Een kring waar we bezig zijn met klimaatverandering in Gods schepping. Over ons leefklimaat en het klimaat buiten. We volgen wat er aan het gebeuren is, we zoeken naar Bijbels licht. We bidden. En we doen concrete acties of organiseren we een bijeenkomst. En de kerkenraad vraagt ons om advies. Iedereen is welkom. We komen 1x per maand bij elkaar. … Lees verder

Zondagsschool

communicatie

Elke zondag is er voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 tijdens de preek zondagsschool.

+4-groep

communicatie

In de middagdienst is er voor de kinderen uit groep 1 & 2 voor de preek begint een eigen ruimte beschikbaar waar de leiding een Bijbelverhaal voorleest , en daarna met de kinderen zingt, kleurt en/of knutselt. Na afloop van de preek gaan de kinderen weer terug naar de dienst.

Bijbelkringen

Erik Dekker

Op de Bijbelkringen komen we samen om onderling contact te verdiepen, de Bijbel te lezen en erover door te praten, te bidden voor elkaar en de gemeente en samen te zingen. We hebben reguliere kringen waar een kringboekje wordt gebruikt voor Bijbelstudie. We hebben ook verschillende andere kringen waaronder een LEV-kring, een klimaatkring, twee studiekringen, twee kringen voor jong gehuwden … Lees verder

Gemeentekoor

Webteam

Gemeentekoor Iedereen die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie is van harte welkom bij het gemeentekoor. Het gemeentekoor heeft een cantorij-functie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën) en het zingen van zelfstandige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst. In corona-tijd heeft het koor de functie gekregen van … Lees verder

Aangepaste catechese

Webteam

Deze catechisatie is voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Naast het doorgeven van Gods Woord wordt er veel gezongen, voorbede gedaan, lekker koffie of thee gedronken en is er ruimte voor eigen inbreng en het delen van persoonlijk lief en leed. Bent u nieuwsgierig geworden en/of wilt u meer informatie? Kom een keer kijken of mail met de … Lees verder

Belijdeniscatechese

Webteam

Momenteel wordt de belijdeniscatechese gegeven in samenwerking met de Hervormde Gemeente Schelluinen. Dominee Veldhuijzen geeft de catechese. Mocht je/u graag belijdenis willen doen, of overweeg je/u dit dan kun je dit laten weten via de contactpersoon. Het is ook mogelijk om oriënterend te spreken hierover of vragen te stellen. Neem dan ook even contact op. Een quote van een deelnemer … Lees verder

Follow Me Next

Webteam

Influencers: je kent ze wel! BN’rs die indruk op je maken en invloed hebben op wat je bijvoorbeeld doet, eet of luistert, maar ook op wat wel en niet belangrijk is in het leven. Welke invloed heeft God eigenlijk in jouw leven? Luister je ook naar Hem, of hoor je Hem soms helemaal niet meer zo duidelijk? De catechisatie is … Lees verder

Follow Me

Webteam

Influencers: je kent ze wel! BN’rs die indruk op je maken en invloed hebben op wat je bijvoorbeeld doet, eet of luistert, maar ook op wat wel en niet belangrijk is in het leven. Welke invloed heeft God eigenlijk in jouw leven? Luister je ook naar Hem, of hoor je Hem soms helemaal niet meer zo duidelijk? De catechisatie is … Lees verder