Bijbelkringen

Erik Dekker

Bijbelkringen

Op de Bijbelkringen komen we samen om onderling contact te verdiepen, de Bijbel te lezen en erover door te praten, te bidden voor elkaar en de gemeente, samen te zingen. Sommige kringen steken ook de handen uit de mouwen in een stukje diaconaat.

Onze gemeente telt diverse Bijbelkringen. Twee- of driewekelijks komt een kring op een vaste avond bijeen bij de kringleider of een van de deelnemers thuis. De invulling van de avond varieert per kring.

Elk seizoen wordt een Bijbelboek, een specifiek Bijbelgedeelte of een reeks onderwerpen met elkaar besproken. De ouderling Vorming & Toerusting draagt er zorg voor dat deze invulling in afstemming is met het bredere gemeentewerk (kerkdiensten, opening winterwerk, thema’s gemeenteavonden, enz.).

kom tot rustDe Bijbelkringen sluiten dit seizoen aan bij het jaarthema ‘Rust bij God’ en maken gebruik van het boek “Kom tot rust” van dr. A.F. Troost, wat het Bijbelboek Hebreeën onder de loep neemt vanuit de invalshoek van “rust vinden”.
Er is ook een LEV kring (leren-eten-vieren), waarbij meer aandacht is voor persoonlijke meditatie en stilte. Bij de LEV kring wordt het boekje “Alles nieuw” van Henri Nouwen gebruikt.
Heb je vragen over de Bijbelkringen, of heb je interesse om op een kring te gaan of gewoon een keer te komen kijken dan kun je Berno Bossenbroek contacten. Welkom!

 

Welke Bijbelkringen zijn er?

  • Ouderenkring op woensdagmorgen (1x per maand), Exoduskerk, o.l.v. ds. B.K. Foppen, contactpersoon Mieke Karssies
  • Jong belegen lidmatenkring op woensdagavond (1x per maand), Exoduskerk, o.l.v. ds. B.K. Foppen, contactpersoon Rianne van Vianen
  • Bijbelkring ‘Belijden is …. ‘ op dinsdag of woensdagavond (2x per maand), Gorinchem breed, contactpersoon Petra Gijsen.
  • Bijbelkring op donderdagavond (2x per maand), Gorinchem breed, contactpersoon Erika Vreugdenhil.
  • Bijbelkring op dinsdagavond (2x per maand), in de Haarwijk, contactpersoon Bart Boom
  • Bijbelkring op dinsdagavond (2x per maand), Gorinchem breed, contactpersoon Marianne van der Linden
  • Bijbelkring ‘Geestelijk & Geestig’ op dinsdagavond (2x per maand), Gorinchem breed, contactpersoon Viola Don
  • LEV-kring op vrijdagavond (1x per 3 weken), Leefgemeenschap Zilt, contactpersoon Carien Eijgenraam
Wanneer?
Contactpersoon

Locatie