Bijbelkringen

Erik Dekker

Bijbelkringen

Op de Bijbelkringen komen we samen om onderling contact te verdiepen, de Bijbel te lezen en erover door te praten, te bidden voor elkaar en de gemeente en samen te zingen. Sommige kringen steken ook de handen uit de mouwen in een stukje diaconaat. De Bijbelkringen vormen het hart van ons doordeweekse gemeente zijn.


We have formed an International, English speaking homegroup, which gathers regularly as a small group in one of our homes, for fellowship, prayer and Biblestudy. It may also be a good place to feel at home in this ‘strange country’, so you can share experiences. Most importantly, growing as brothers and sisters, in faith and the grace of our Lord Jesus. If you want to join he home group, feel free to contact Berno Bossenbroek.


 

Thema: De rijkdom van het nieuwe leven

Elk seizoen wordt een Bijbelboek, een specifiek Bijbelgedeelte of een reeks onderwerpen met elkaar besproken.

In het seizoen 2018/2019 behandelen we de Brieven van Johannes aan de hand van het gelijknamige boekje van ds. Niek Tramper uit de Luisterend Leven serie. De subtitel “De rijkdom van het nieuwe leven” is ook het jaarthema voor 2018/2019.

Leven als Christenen doen we vanuit geloof dat we geborgen zijn én geroepen. Doen we ook vanuit de hoop op Gods’ Geest in en onder ons, die ons vormt en zendt. Doen we vooral ook vanuit de krachtbron van liefde die van God komt. Het Christen-leven met elkaar als gemeente is een rijk leven, want we mogen meer tot betekenis komen in Gods
huisgezin. Maar het is ook ‘rijk’ aan valkuilen en geestelijke strijd. Met het jaarthema ‘de rijkdom van het nieuwe leven’ gaan we nadenken over de consequenties van het gebod van de liefde. Dit levert thema’s en gesprekken op die praktisch van aard zijn en waar we mee te maken hebben als Christenen. Hoe krijgt gemeenschap met God vorm? Maar het gaat ook over de kracht van het gebed, geestelijke strijd, gastvrijheid. En waar zitten de pijnpunten van de gemeente en Christelijke gemeenschap? Het Bijbelstudieboekje van ds. Tramper vormt de leidraad voor het lezen
van de 3 brieven van Johannes. Als een adelaar die boven het landschap rondcirkelt blikt Johannes op de geadresseerden, en wijst hen op verschillende hoofdthema’s die van belang zijn voor Christenen toen en nu. Het voert tot gesprekken over een rijk leven, met God en elkaar.

Bijbelkringen

We streven naar kringen van 10 tot 12 personen zodat de kringen niet te groot zijn. Zodra een kring meer kringleden heeft is het plan om het jaar er op te gaan herschikken of te splitsen. Zo ontstaat er een mooie dynamiek. Dit jaar starten we met twee nieuwe kringen. In totaal zijn er dan 13 kringen. Naast de reguliere bijbelkringen zijn er leeftijdskringen voor jongeren en voor ouderen, is er een Engelstalige kring en is er een LEV-kring. LEV staat voor Leren, Eten en Vieren. De LEV-kring begint met een maaltijd, de bijeenkomsten hebben een meditatief karakter en worden afgesloten met een viering in de kapel van Zilt. Voor het seizoen 2018 – 2019 zijn er de volgende kringen, geordend op moment in de week. Als er bij een kring vermeld staat dat het een groeikring betreft, is er met name in die kring nog ruimte voor nieuwe kringleden.

1. Jongerenkring (18- 25 jaar)

Zondagavond, 1x per 3 weken | Kringleiders: Joshua Climo en Rhodé Rijneveld | Groeikring

2. Reguliere bijbelkring

Maandag of dinsdagavond, 2x per maand | Kringleider: Robert Boele | Groeikring

3. Reguliere bijbelkring (Haarwijk)

Dinsdagavond, 2 x per maand | Kringleider: Bart Boom | Groeikring

4. Reguliere bijbelkring

Afwisselend dinsdag- en woensdagavond, 2x per maand | Kringleider: Marianne van der Linden

5. Reguliere bijbelkring ‘Belijden is … ‘

Afwisselend dinsdag- en woensdagavond, 2x per maand| Kringleider: Marjolein de Rooij

6. Ouderenkring onder leiding van Hans Hoogesteger (60+)

Woensdagochtend, 1x per maand | Kringleider: Mieke Karssies

7. Reguliere Bijbelkring ‘Geestelijk en Geestig’

Woensdagavond, 2 x per maand | Kringleider: Rike Dankers | Groeikring

8. Bijbelkring voor jongvolwassenen, (18 – 40 jaar)

Afwisselend woensdag, donderdag en vrijdagavond, 1x per 3 weken | Kringleider: Janneke van den Bergh | Groeikring

9. Reguliere bijbelkring

Donderdagavond, 2x per maand | Kringleider: nog niet bekend

10. Engelstalige kring

Donderdagavond, wekelijks | Kringleider: Dicky Herrera | Groeikring

11. LEV-kring (met maaltijd)

Vrijdagavond, 1x per 3 weken | Kringleiders: Carien Eijgenraam en Petra van de Minkelis |

12. Bijbelkring voor jongvolwassenen, met maaltijd (25 – 40 jaar)

Dag nog te bepalen, 2x per maand | Kringleider: Rianne van Vianen | Groeikring

13. Reguliere bijbelkring

Dag nog te bepalen, 2x per maand | Kringleider nog niet bekend | Groeikring

Opzet bijbelkring

De kringen worden over het algemeen gehouden in de huiskamer van een van de kringleden. De ouderenkring komt bij elkaar in de Exoduskerk en de LEV-kring heeft haar vaste stek in Zilt. Van de kringleden wordt verwacht dat ze de kring thuis aan de hand van het boekje voorbereiden. De leiding van de kring is in handen van een van de kringleden. De reguliere avondkringen starten om 20:00 uur en sluiten rond 22:00 uur af. Het is de bedoeling dat je het bijbelstudieboekje zelf aanschaft.

Aanmelden

Er zijn 13 kringen en hopelijk zit er een kring bij die bij je past. Mocht dat nu niet zo zijn en zou je op een ander moment een kring willen, laat het ons weten. Wie weet is er behoefte aan een kring in de ochtend als de kids naar school zijn of zou je graag een “early bird” kring willen. Laat het ons weten. We gaan kijken wat er mogelijk is. Heb je vragen over de Bijbelkringen, of heb je interesse om op een kring te gaan of wil je gewoon een keer komen kijken dan kun je Berno Bossenbroek contacten. Welkom!

Wanneer?
Contactpersoon

Locatie