Gemeentekoor

Webteam

Gemeentekoor

Gemeentekoor

Iedereen die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie is van harte welkom bij het gemeentekoor. Het gemeentekoor heeft een cantorij-functie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën) en het zingen van zelfstandige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst.

In corona-tijd heeft het koor de functie gekregen van voorzangers zijn tijdens de erediensten, daarbij wordt het koor ondersteund door verschillende gemeenteleden.

Het gemeentekoor zingt doorgaans op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, de startzondag (na de zomervakantie) en tijdens de Belijdenisdienst. Daarnaast kan het koor desgevraagd ook een bijdrage leveren aan andere activiteiten, binnen en buiten de kerk.

De repetities worden gehouden in de Grote Kerk op woensdagavonden van 19:45 uur tot 22:00 uur, om de week, en zonodig ook een keer op een zaterdagochtend. Er wordt met elkaar koffie/thee gedronken want het onderlinge contact en omzien naar elkaar is ook een belangrijk aspect. Voor een goede communicatie onderling maken we gebruik van een whatsapp-groep. Oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden. Om mee te doen is het niet nodig om noten te kunnen lezen.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Hélène Struik 06-50991308, [email protected]

Wanneer?
Contactpersoon
Hélène Struik
06-50991308 [email protected]
> Stuur een bericht

Locatie