Gemeentekoor

Webteam

Gemeentekoor

Iedereen die graag zingend een bijdrage wil leveren aan de liturgie is van harte welkom op het gemeentekoor. Het gemeentekoor heeft een cantorij-functie: het ondersteunen van de gemeentezang (o.a. door het voorzingen van onbekende(re) melodieën) en het zingen van zelfstandige vocale kerkmuziek, passend bij de thematiek van de betreffende eredienst.

Het gemeentekoor zingt doorgaans op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, de Startzondag en de Belijdenisdienst. Daarnaast kan het koor worden ingezet met activiteiten als bv ‘Open Kerk’.

De repetities worden gehouden in de Exoduskerk of Grote Kerk op woensdagavonden van 19:45 uur tot 22:00 uur en meestal ook een keer op een zaterdagochtend. Oefenmateriaal in de vorm van midi-files maken het mogelijk de repetities thuis voor te bereiden.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Petra Gijsen 06-22389522, [email protected]
Hélène Struik 06-50991308, [email protected]

Wanneer?
Contactpersoon
Petra Gijsen
06-22389522 [email protected]
> Stuur een bericht

Locatie