Mannenstudiekring Calvijn

Webteam

Mannenstudiekring Calvijn

De wijkgemeente Grote Kerk heeft sinds 1930 een mannenvereniging Calvijn, die in 2005 ‘mannenstudiekring’ is gaan heten. Bijbelkennis en geloofsgroei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat Bijbelstudie voor alle gelovigen heel belangrijk is en centraal staat op de studiekring. De studiekring vergadert om de drie weken op maandagavond in één van de zalen van De Heul van 20.00 uur tot ± 22.00 uur. Ook gasten die graag met Gods Woord bezig zijn, zijn van harte welkom.

Winterseizoen 2018-2019

Dit seizoen gaat onze bijbelstudie over de Psalmen. Dit doen we aan de hand een tiental
studies uit ons maandblad de Hervormde Vaan , dat de leden maandelijks krijgen
toegezonden. De studies over de Psalmen zijn overdacht en voorzien van vragen door
Ds. J.M. Molenaar. Daarnaast maken we gebruik van commentaren en relevante literatuur.
De contributie voor dit seizoen is weer vastgesteld op € 20, waarvoor ook de Hervormde
Vaan maandelijks wordt toegezonden. In elke weekbrief op zondag staat een stukje over wat op de komende maandagavond zal worden besproken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Bram Vroon (voorzitter), Wim de Jong (penningmeester) en Jaap Meijer (secretaris)

Wanneer?
Contactpersoon

Locatie
De Heul
Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
> Meer informatie