Mannenvereniging Calvijn

Webteam

Mannenvereniging Calvijn

De Wijkgemeente Grote Kerk heeft sinds 1930 een mannenvereniging “Calvijn” die in 2005 de naam kreeg van mannenstudiekring maar waarvan de doelstelling niet is gewijzigd. Bijbelkennis en geloofsgroei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat Bijbelstudie voor alle gelovigen heel belangrijk is. De studiekring vergadert om de drie weken op maandagavond in één van de zalen van de Exoduskerk van 20.00 uur tot ± 22.00 uur.

Winterseizoen 2015-2016

Dit seizoen gaat onze Bijbelstudie over de Romeinenbrief die we behandelen aan de hand van De Hervormde Vaan, ons landelijk maandblad, dat middels de contributie aan de landelijke mannenbond aan alle leden wordt gezonden. De totale contributie over het gehele winterseizoen, inclusief het genoemde maandblad,bedraagt € 20,00. De Bijbelstudie in De Hervormde Vaan over de Romeinenbrief wordt verzorgd door Ds. C.H. Bijl uit Waddinxveen. Daarnaast gebruiken we ook nog commentaren van Ds. C. den Boer en anderen.

Bekendmaking

In elke weekbrief die verschijnt, daags vóór de vergaderavonden, staat een stukje over de inhoud van hetgeen op de komende avond zal worden besproken en ook een uitnodiging aan gasten om een avond in ons midden te komen in de hoop dat we er zo nieuwe leden bij zullen krijgen.

Bestuur

Dit bestaat uit Bram Vroon (voorzitter), Wim de Jong (penningmeester) en Jan G. den Toom (secretaris)

Wanneer?
Contactpersoon
Jan G. den Toom
0183 – 624814 [email protected]
> Stuur een bericht

Locatie
Exoduskerk
Mollenburgseweg 15
4205 HB Gorinchem
> Meer informatie