Lid worden van wijkgemeente Grote Kerk

U kunt op verschillende manieren lid zijn van de onze wijkgemeente. We onderscheiden drie soorten leden:

  1. Belijdende leden (leden die belijdenis hebben gedaan, zij mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, en hebben stemrecht bij de verkiezing van ambtsdragers).
  2. Doopleden (leden die gedoopt zijn en geen belijdenis hebben gedaan).
  3. Gastleden (leden van een ander kerkgenootschap die zich bij onze wijkgemeente thuisvoelen)

Vier wijkgemeentes

De Protestantse Gemeente Gorinchem is in vier geografische wijkgemeentes verdeeld. Woont u in een bepaalde geografische wijk dan bent u ook automatisch lid van die wijkgemeente. In de praktijk kunt u zelf kiezen bij welke wijkgemeente u wilt worden ingeschreven. Ook als u buiten Gorinchem woont, kunt u zich inschrijven bij de wijkgemeente Grote Kerk.

Actief of passief lid?

U kunt op twee manieren geregistreerd staan. Namelijk actief en passief. Actieve leden voldoen aan hun financiële verplichtingen. Leden worden passief geregistreerd als ze een aantal jaren niet aan hun financiële verplichtingen voldoen.

Op het kerkelijk bureau kunt u navragen hoe u als lid bent ingeschreven. Wilt u iets wijzigen aan uw registratie dan kunt u daarvoor een formulier ophalen bij het kerkelijk bureau. Dit formulier moet worden ondertekend door uzelf en de wijkkerkenraad (voorzitter en scriba). Daarna gaat het terug naar het kerkelijk bureau. Bent u geen lid dan kunt u het beste contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.