Weekbrief en Kruispunt

In de morgendiensten wordt bij binnenkomst een weekbrief uitgereikt. Hierop staan behalve het introïtuslied ook de kerkdiensten van de volgende week en de bestemming van de collecten vermeld. Verder mededelingen van de kerkenraad, verenigingen en clubwerk, voorbede voor zieken en rouwdragenden. In de middagdienst kunt u deze vinden op de tafels bij beide ingangen.

Kopij weekbrief

Kopij voor de weekbrief kunt u elke donderdag tot uiterlijk 21.00 uur inleveren bij de weekbriefredactie, e-mail: [email protected]

Kruispunt

Meer informatie over de Protestantse gemeente in Gorinchem en Dalem vindt u in Kruispunt. Dit kerkblad verschijnt één keer per twee à drie weken. Kopij kunt u inleveren bij Sanne Molenaar, [email protected].

Eerdere uitgaven van de weekbrief of het Kruispunt zijn per mail op te vragen bij de betreffende contactpersonen.