Ouderenpastoraat

Onder het ouderenpastoraat vallen de locaties Piazzaflat, Huize Haarwijk, Bannehof, Huize Steindelt, Lindeborg, Rozenobel, Pijlflat, De Schutse en De Bogerd, st. Clara en aanleunwoningen st. Clara
ouderling: Vacant [email protected]

Pastoraat aan verstandelijk gehandicapten

Jacob Gelderblom, 0183-647679

Pastoraat

U wilt iemand spreken?

Oog voor elkaar? Gemeenteleden doen dat onderling. In onze wijkgemeente doen we dat door middel van het 1-op-10 pastoraat. Bij het 1-op-10- pastoraat ziet een persoon of echtpaar (de mentor) naar 10 ander personen of gezinnen om. De mentor onderhoudt contact met de ’10’. Onderling spreken zij met elkaar over gewone alledaagse dingen en over kleine en grote levensvragen. Ze delen met elkaar de blijde dingen en als het nodig is noden en verdriet. Naast de mentoren zijn de wijkouderlingen actief. Zij bezoeken gemeenteleden die geen mentor hebben en begeleiden, samen met de wijkco√∂rdinatoren, de mentoren.

Voorbede, ziekte, jubilea en andere pastorale zaken kunt u doorgeven aan uw wijkouderling. Voor crisispastoraat en voor
geboortemeldingen kunt u contact opnemen met ds. Eisinga (0183-78 50 45, [email protected]) of met pastoraal medewerker Theotimus Streefkerk (06-42 16 67 48, [email protected]).

Wijkindeling en contactgegevens

Als u behoefte hebt een van ons te spreken en te ontmoeten, aarzel dan niet contact op te nemen met de wijkouderling of mentor. De wijkindeling en contactgegevens vind u hieronder weergegeven.