Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat omvat pastorale zorg aan gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn. Dit betreft zelfstandig wonende ouderen alsmede in verzorgings- en verpleeghuizen wonende gemeenteleden.

ouderling: Piet Luijten [email protected]

Pastoraat aan verstandelijk gehandicapten

Jacob Gelderblom, 0183-647679

Pastoraat

U wilt iemand spreken?

Oog voor elkaar? Gemeenteleden doen dat onderling; het ambt aller gelovigen (naar artikel 28 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis). Neemt niet weg dat er middels een wijkindeling (postcodegebied) de pastorale aandacht is verdeeld onder een zevental wijkouderlingen, bijgestaan door bezoekmedewerkers, een ouderling ouderenpastoraat, een jeugdouderling en diakenen. Onderstaand staan een aantal van hun namen vermeld.

Nieuw in de gemeente? Ook dan is de wijkouderling aanspreekpunt.

Voorbede, ziekte, jubilea en andere pastorale zaken kunt u doorgeven aan uw wijkouderling. Voor crisispastoraat en voor
geboortemeldingen kunt u contact opnemen met met pastoraal medewerker Theotimus Streefkerk (06-42 16 67 48, [email protected]).

Wijkindeling en contactgegevens

Als u behoefte hebt een van ons te spreken en te ontmoeten, aarzel dan niet contact op te nemen met de wijkouderling. De wijkindeling en contactgegevens vind u hieronder weergegeven.