Ouderenpastoraat

Onder het ouderenpastoraat vallen de locaties Piazzaflat, Huize Haarwijk, Bannehof, Huize Steindelt, Lindeborg, Rozenobel, Pijlflat, De Schutse en De Bogerd, st. Clara en aanleunwoningen st. Clara
ouderling: Henk Both, 0183-624280 [email protected]

Pastoraat aan verstandelijk gehandicapten

Jacob Gelderblom, 0183-647679

Pastoraat

U wilt iemand spreken?

Oog voor elkaar? Gemeenteleden doen dat onderling. In onze wijkgemeente doen we dat door middel van het 1-op-10 pastoraat. Bij het 1-op-10- pastoraat ziet een persoon of echtpaar (de mentor) naar 10 ander personen of gezinnen om. De mentor onderhoudt contact met de ’10’. Onderling spreken zij met elkaar over gewone alledaagse dingen en over kleine en grote levensvragen. Ze delen met elkaar de blijde dingen en als het nodig is noden en verdriet. Naast de mentoren zijn de wijkouderlingen actief. Zij bezoeken gemeenteleden die geen mentor hebben en begeleiden, samen met de wijkco√∂rdinatoren, de mentoren.

Voorbede, ziekte, jubilea en andere pastorale zaken kunt u doorgeven aan uw wijkouderling. Voor crisispastoraat en voor
geboortemeldingen kunt u contact opnemen met ds. Eisinga (0183-78 50 45, [email protected]) of met pastoraal medewerker Theotimus Streefkerk (06-42 16 67 48, [email protected]).

Wijkindeling en contactgegevens

Als u behoefte hebt een van ons te spreken en te ontmoeten, aarzel dan niet contact op te nemen met de wijkouderling of mentor. De wijkindeling en contactgegevens vind u hieronder weergegeven.

Wijk A

Wijkouderling: Marinus van den Bergh, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4201 AA – 4201 AR (mentor: Trudy Snel), 4201 AR – 4201 CW (mentor: Jaap Meijer), 4201 CW – 4201 JA
Buiten Gorinchem: 2964 BK – 3372 XJ

Wijk B

Wijkouderling: Hans Kortleven, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4201 JB – 4204 CE
Buiten Gorinchem: 4128 LP – 4194 WD

Wijk C

Wijkouderling: Walter Kraaijeveld, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4204 CG – 4204 GJ, 4204 GK – 4204 HK (mentor: vacant), 4204 HK – 4204 RB (mentor: Bettie Meijers), 4204 RH – 4204 SC (mentor: vacant), 4204 SE – 4204 XE
Buiten Gorinchem: 4211 CC – 4225 RR

Wijk D

Wijkouderling: Aad van der Kruk, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4204 XG – 4205 BA, 4205 BC – 4205 BR (mentor: Pim van der Hoff), 4205 BS – 4205 GP, 4205 GR – 4205 JN (mentor: Wim de Jong)
Buiten Gorinchem: 4241 AH – 4241 TE

Wijk E

Wijkouderling: Bart Boom, [email protected]kerk.nl
Binnen Gorinchem: 4205 KA – 4205 PC, 4205 PE – 4205 TM (mentor: C. van der Ben), 4205 VA – 4205 VK (mentor: Fien van Delen), 4205 VK – 4205 XP (mentor: Hans Mak), 4205 XP – 4205 ZC (mentor: Bart en Ina Boom)
Buiten Gorinchem: 4247 EJ – 4251 ZA

Wijk F

Wijkouderling: Andries Moret, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4205 ZC – 4206 AL (mentor: Hans Mak), 4206 AM – 4206 WD, 4206 WJ – 4206 ZG (mentor: Joeri en Erica Houweling), 4206 ZH – 4207 EJ (mentor: Nelleke Walters), 4207 EL – 4207 JP, 4207 JT – 4207 NB (mentor: Berthus en Judita Pot)
Buiten Gorinchem: 4254 AW – 4254 XA

Wijk G

Wijkouderling: Andries Moret, [email protected]
Binnen Gorinchem: 4207 ND – 4207 PB (mentor: Dicky Herrera), 4207 RK – 4207 TC, 4207 SG – 4207 VC (mentor: Wim Simonse), 4207 VH – 4207 WN (mentor: Pieter Jan Bons), 4207 XA – 4207 XD (mentor: Marjolein de Rooij), 4207 XE – 4213 LA
Buiten Gorinchem: 4271 AH – 4286 EL