Pastoraat

Boven de uitgang van de Grote Kerk hangt een prachtige muurschildering van de Goede Herder. Dat beeld herinnert ons aan de kudde met Jezus Christus waar wij onderdeel van mogen zijn. Bijzonder genoeg schakelt deze Herder mensen in. Het is niet voor niets dat het woord ‘pastoraat’ afgeleid is van het woord ‘pastor’ dat ‘herder’ betekent. We mogen als predikant, kerkelijk werker, interim predikant en wijkouderlingen namens de goede Herder omzien naar de kudde. Dat is een geestelijke taak die tegelijk om een praktische afstemming vraagt.

Predikant
Op de sleutelmomenten van het leven wil ik er graag voor u zijn. U kunt een beroep op mij doen voor pastorale zorg bij geboorte, huwelijk en rondom overlijden. Uiteraard ben ik beschikbaar voor het leiden van begrafenissen. Ook in crisissituaties kunt u bij mij aankloppen. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven kan het voorkomen dat ik bij de uitvoering van mijn taken wordt ondersteund door één van onze kerkelijk werkers, Theotimus Streefkerk of Jakob Meijers.

Kerkelijk werker
Als kerkelijk werker richt ik mij op het reguliere (ouderen)pastoraat. Bovendien onderhoud ik de contacten met de pastorale ouderlingen, de bezoekmedewerkers en andere gemeenteleden die bij het pastoraat betrokken zijn. Verder ben ik er voor gemeenteleden die bijzondere aandacht verdienen, bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen met psychische problematiek en zij die specifieke geloofsvragen hebben. Ik kan in de uitvoering van mijn werkzaamheden worden ondersteund door onze predikant of mijn collega-kerkelijk werker, Jacob Meijers.

Wijkouderlingen
Onze gemeente is in acht wijken opgedeeld (A t/m H). Voor iedere wijk is een ouderling verantwoordelijk, die daar de volgende taken heeft: bijzondere bezoeken rondom geloofsbelijdenis en Heilig Avondmaal, welkomstbezoek, bezoek aan ouderen, ziekenbezoek en contactpersoon zijn tussen de gemeente en kerkenraad. De wijkouderlingen worden bijgestaan door bezoekmedewerk(st)ers, een ouderling ouderenpastoraat, een jeugdouderling en diakenen. Onderstaand staan een aantal van hun namen vermeld.

Samenvattend:
U kunt voor een geboortemelding, bij overlijden of een crisissituatie contact opnemen met ds. H.E. Veldhuijzen (0183-701654, 06-83386989, [email protected]).

Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact opnemen met een van onze kerkelijk werkers; Theotimus Streefkerk (06-42166748, [email protected]/reguliere werkdagen: ma,di,wo-mo,do) of Jacob Meijers (06-19518817, [email protected]).

Voorbede, ziekte, jubilea en andere pastorale zaken kunt u doorgeven aan uw wijkouderling.

Bent u nieuw in de gemeente? Ook dan is de wijkouderling aanspreekpunt.