Wie is wie

Predikant

Ds. Henk Veldhuijzen
E: [email protected]
T: 0183-701654
M: 06-83386989

De kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente en bestaat uit een predikant, elf ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen. In totaal zijn er twintig kerkenraadsleden.
De kerkenraad wordt ondersteund door de taakgroepen pastoraat, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie en zending, en vorming en toerusting. Meer informatie over de organisatie van de wijkgemeente is te vinden in de Plaatselijke Regeling.
Contactpersonen voor de kerkenraad