Wie is wie

Predikant

ds R.R. Eisinga

De kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente en bestaat uit een predikant, elf ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen. In totaal zijn er twintig kerkenraadsleden.
De kerkenraad wordt ondersteund door de taakgroepen pastoraat, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie en zending, en vorming en toerusting. Meer informatie over de organisatie van de wijkgemeente is te vinden in de Plaatselijke Regeling.
Contactpersonen voor de kerkenraad

De Band

Sinds 2005 heeft onze wijkgemeente een adressenboek: ’De Band’. Hiermee kunnen we elkaar beter bereiken en leren kennen. De naam verwijst dan ook naar Johannes 17:21a; opdat zij allen één zijn.

Wilt u ook in een volgende versie van de Band komen?
Graag! U kunt de volgende gegevens aan ons doorgeven: (roep)naam, voorletters, adres, telefoon, e-mailadres, dagelijkse werkzaamheden en hobby’s plus een recente (pas)foto!

Vul hier het Digitale invulformulier in en mail het door naar onderstaand e-mailadres. Wij zorgen er dan voor dat deze verwerkt wordt voor een volgende update.

Wilt u een exemplaar ontvangen, heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via [email protected]