Protocol/informatie bij overlijden van een gemeentelid

Is er iemand in uw familie of vriendenkring overleden en hij/zij is lid van onze wijkgemeente en wilt u een kerkelijke begrafenis? Neem dan z.s.m. contact op met ds. H.E. Veldhuijzen (0183-701654, 06-83386989, [email protected]). Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven kan het voorkomen dat ik bij de uitvoering van mijn taken wordt ondersteund door één van onze kerkelijk werkers, Theotimus Streefkerk of Jakob Meijers.

Indien bij overlijden van een gemeentelid een kerkelijke uitvaart is gewenst:

  • De kerkelijke gemeente zorgt bij een uitvaart voor een predikant/kerkelijk werker, pastorale begeleiding en het leiden van een afscheidsdienst;
  • Als de predikant/kerkelijk werker beschikbaar is, zal hij namens de kerkelijke gemeente deze taak op zich nemen;
  • Als de predikant/kerkelijk werker niet beschikbaar is, zal er in overleg iemand anders worden gevraagd om de nabestaanden bij te staan, te begeleiden en een eventuele afscheidsdienst te leiden. De eventueel hieraan verbonden kosten zullen door de kerkelijke gemeente worden gedragen, maar een gift aan de kerkvoogdij wordt ook op prijs gesteld.
  • De uitvaartondernemer en de predikant/kerkelijk werker, die de afscheidsdienst leidt, overleggen met de nabestaanden over datum, tijd en locatie van de afscheidsdienst;
  • De uitvaartondernemer regelt in overleg met nabestaanden eerst de betrokken predikant, organist en/of een andere muzikant;
  • Vervolgens stuurt de uitvaartondernemer een digitale versie van de rouwkaart naar de nabestaanden en de predikant/kerkelijk werker;
  • De predikant/kerkelijk werker stelt in overleg met de nabestaanden de rouwliturgie op die door de uitvaartondernemer wordt uitgewerkt.